Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego w Zabłociu i Trąbkach

23 października 2019

Druga wakacyjna wycieczka do Bielska Białej w sierpniu.

Krótką relacją z wycieczki do Parku w Dechę w Bielsku Białej dla podopiecznych Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Zabłociu i Trąbkach.

😊
Pomoc KarolinceCentrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych PARKOWA z Krakowa