Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego w Zabłociu i Trąbkach

23 grudnia 2019

Pierwsza wakacyjna wycieczka w lipcu do Sandomierza.

W poszukiwaniu Ojca Mateusza do Sandomierza wybrały się dzieci z Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Zabłociu i Trabkach. Pod okiem przewodnika zwiedzili Zamek Królewski, Rynek oraz jego podziemia, przeszli przez Ucho Igielne jedyny fragment istniejących niegdyś murów obronnych miasta. Na szczycie Bramy Opatowskiej podziwiali przepiękną panoramę Sandomierza a na zakończenie dnia przespacerowali się cudownym Wawozem Lessowym.

Rodzinny Dom Dziecka w OleśnicyCentrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych PARKOWA z Krakowa