Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego w Zabłociu