O Fundacji

Kilka słów o nas...
 • Witaj w Fundacji Sfinks.

  "Tak mało na świecie dobroci, a tyle jej światu potrzeba, Nią życie, jak słońcem się świeci, nią ziemia się zbliża dla nieba..."
  Lucjan Rydel

   

 • Nasze cele

  Cele Fundacji Sfinks oraz sposoby ich realizacji
  • Pomoc wychowankom

   Pomoc wychowankom z placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności dzieciom i młodzieży.

  • Wspieranie osób i rodzin

   Wspieranie osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, w tym przeciwdziałanie wykluczaniu społecznemu (Izolacji Społecznej).

  • Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży

   Wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w szczególności w zakresie wychowania dzieci i młodzieży, kształcenia oraz kształtowania osobowości i pozytywnych postaw obywateli w społeczeństwie.

  • Wsparcie szkół i bibliotek

   Wsparcie materialne szkół, bibliotek, przedszkoli, żłobków, domów dziecka i ośrodków wychowawczo-opiekuńczych.

  • Wyrównywanie szans

   Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  • Organizowanie wypoczynku

   Organizowanie wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży.

  • Pomoc niepełnosprawnym

   Pomoc osobom niepełnosprawnym, w szczególności rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów.

  • Organizacja wolontariatu

   Promocja i organizacja wolontariatu.

  • Ochrona zdrowia

   Ochrona zdrowia osób chorych.

  • Organizacja pomocy społecznej

   Organizacja pomocy społecznej, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

  • Ochrona środowiska

   Działalność na rzecz ochrony środowiska.

  • Kultura fizyczna i sport

   Kultura fizyczna i sport, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.